Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies stosowana w serwisie www.creditum-gdynia.pl

Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki prywatności

 

1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem www.creditum-gdynia.pl ('Serwisu'). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

 

2. Polityka prywatności określa m.in.:

 • zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Serwisu,
 • sposoby wykorzystania tych danych,
 • politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie,
 • możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych.

 

3. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest L&J Finance Janusz Janik z siedzibą w Bytomiu, 41-902, ul. Rostka 5/1 (dalej jako Kredi24.pl).

 

4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych. O powyższe informacje może zwrócić na adres poczty elektronicznej administratora – na adres biuro@kredi24.pl albo listownie, pod adresem: L&J Finance Janusz Janik, ul. ul. Rostka 5/1a, 41-902 Bytom.

 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wypełnienie odpowiedniego formularza zawierającego informacje umożliwiające kontakt z użytkownikiem. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzania jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.

 

6. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami i w tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda. Jeżeli podczas wizyty w Serwisie użytkownik zechce pozostać anonimowy, nie będziemy od niego wymagać podania ani zbierać jakichkolwiek danych osobowych.

 

Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Serwisu oraz sposób ich wykorzystania

 

Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.

 

W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania swoich danych osobowych przez użytkownika.

 

kredi24.pl zbiera dane podane przez użytkownika w celu przedstawienia użytkownikowi oferty produktów finansowych (w szczególności kredytów i pożyczek, produktów mających na celu restrukturyzację zadłużenia), jak również usług windykacyjnych oraz działań mających na celu uzyskanie odszkodowania. W związku z tym dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:

 • weryfikacji tożsamości użytkownika,
 • zawarcia z użytkownikiem,
 • działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • ulepszenia naszej oferty produktowej.

 

Jako administrator danych osobowych możemy na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

 

Zasady regulujące korzystanie z plików cookies

 

Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i przechowywaniem na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu umożliwiającym dostęp do Serwisu) tzw. plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i optymalizację wyświetlanych treści do jego preferencji.

 

Pliki cookies są wysyłane przez nas i mogą być zapisywane na komputerze użytkownika w sposób, który umożliwia dostęp do nich w następujących celach:

 • dopasowania treści zamieszczonych w Serwisie oraz treści reklamowych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika (np. krój, rozmiar czcionki, godzina, rodzaj treści),
 • statystycznych, dotyczących aktywności na stronach Serwisu (np. informacje o geograficznej lokalizacji użytkowników, częstotliwości korzystania z naszych usług, raporty zainteresowań i danych demograficznych), w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu oraz ulepszenia jego zawartości, np. Google Analytics,
 • komunikacji z nami,
 • integracji z portalami społecznościowymi.

 

Zapisywanie lub korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze użytkownika ani oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze.

 

3. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę plików cookies.

 

4. Jednocześnie informujemy, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies zgodnie z przepisami polskiego prawa. W szczególności zawartość plików cookies może być przekazywana reklamodawcom i partnerom współpracującym z kredi24.pl w zakresie usług oferowanych na stronach Serwisu.

 

5. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

 

Środki ochrony danych osobowych

 

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez kredi24.pl z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i kontrahenci kredi24.pl), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.
Zbiór danych osobowych użytkowników serwisu (klientów) jest traktowany jako baza danych osobowych i jej przetwarzanie podlega zgłoszeniu do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Zmiany Polityki

 

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. W takiej sytuacji poinformujemy użytkownika o zmianach w zakładce 'Polityka prywatności'. Wraz ze zmianą wersji Polityki prywatności pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

 

Disclaimer - Wyłączenie odpowiedzialności

 

Naszym celem jest popularyzacja wiedzy i świadomości finansowej i prawnej związanej z usługami i produktami dostępnymi na rynku usług finansowych. W tym zakresie dokładamy najwyższej staranności, aby treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej były jak najbardziej aktualne, kompletne i zgodne z prawdą.


Informacje i treści zamieszczone na stronie lub dystrybuowane za jej pośrednictwem mają jednak wyłącznie informacyjny oraz reklamowy charakter i w żadnym razie nie stanowią pracy naukowej, analizy finansowej, medycznej lub innego rodzaju informacji profesjonalnej, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W szczególności zaś żadna z informacji przedstawionych na blogu nie może być traktowana jako porada, opinia prawna lub informacja o stanie obowiązującego prawa tym bardziej. Treści zamieszczone na stronie mają bowiem charakter ogólny, a każdą kwestię prawną należy oceniać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku. W celu uzyskania porady prawnej należy skontaktować się bezpośrednio ze spółką kredi24.pl sp. z o.o. lub jakąkolwiek kancelarią prawną. Wobec powyższego wykorzystanie treści następuje na wyłączne ryzyko oraz z własnej woli użytkownika strony i nie może być źródłem roszczeń ze stron osób powołujących się na treści zamieszczone na stronie. Właściciel strony wyłącza odpowiedzialność swoją, jak również swoich pracowników, współpracowników oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub za pośrednictwem umów handlowych za prawidłowość, aktualność oraz kompletność informacji zamieszczonych na stronie, jak też za skutki i szkody wyrządzone wskutek wszelkich działań, zaniechań, przeoczeń lub innych zdarzeń, jakie osoby trzecie podejmą w związku i z powołaniem się na treści zamieszczone na stronie. Nie ponosimy również odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych na stronie przez osoby trzecie. O ile z treści konkretnej informacji nie wynika inaczej, kredi24.pl sp. z o.o. zachowuje uprawnienia do korzystania z całości praw autorskich związanych z daną informacją. Reprodukowanie lub rozpowszechnianie treści zamieszczonych na stronie bez naszej pisemnej zgody nie jest możliwe.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany profilu bądź adresu strony, zamknięcia jej w każdej chwili, jak również wprowadzenia możliwości korzystania z niej w całości lub części na zasadach odpłatności.

 

Wersja dokumentu: 1.0 z dnia 10 grudnia 2014r.

 

Kredyty Gotówkowe w Finanse 24

Wypełnij formularz

– poznaj szczegóły oferty

pole wymagane

pole wymagane

pole wymagane

pole wymagane wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczegóły pole wymagane wyrażam zgodę na przesyłanie informacji szczegóły

Zadzwoń!

lub zadzwoń 518 252 676